Profil for Snorre Fossland

Navn Snorre Fossland
Tittel Virksomhets-arkitekt/Modellerer
Født 1953
Sivilstand Skilt, to barn
IT-erfaring siden 1981

Personlig profil

Snorre har jobbet mange år med prosesss og Vriksomhetsmodellering.  I tillegg har han mange års IT-erfaring innenfor teknisk EDB, Databaser, Web-applikajoner og kontorstøttesystemer.
Han er analytisk, og får raskt oversikt over komplekse sammenhenger,  er målrettet,
engasjert og sosial.
Kundene har vært både innen offentlig og privat sektor. Han har også hatt oppdrag både i USA og Amsterdam.
Tidligere har Snorre vært prosjektleder for utvikling av av
anserte CAD skjemasystemer innen elektro/instrumentering for Norsk Hydro og Statoil. Han var også salgsansvarlig for DAK-skjemasystemene for ABB Global Engineering.
Snorre har alltid vært opptatt av utvikling og forbedring, og så tidlig mulighetene med internetteknologien. Han var prosjektleder for utvikling av ABB's første hjemmeside i 1995, og startet opp et eget firma med formål å utvikle web-teknologi samme år.
Han har siden 1992 også vært opptatt av prosess og virksomhetsmodellering, og har med sin lange erfaring med skjemasystemer spesielt innblikk i hvordan modeller best kan presenteres i oversiktlige diagrammer og publiseres bl.a. på Web.

De seneste 2 år har Snorre arbeidet med kartlegging og implementering av prosess og virksomhetsmodeller blant annet hos ErgoGroup. Her har kravene fra IKT-forskriften og CobiT / ITIL vært bakgrunnen for oppdraget.

Snorre har også deltatt i gjennomføring av teambuilding seminarer for lederteam i offentlige organisasjoner.

Arbeidsområder

Prosessmodellering (IDEF0, BPMN, UML)
Modellering av virksomhetsarkitektur og IT-arkitektur (bl.a. COBIT Compliance)
Kartlegging, innhenting og analyse av virksomhetsarkitektur. 
Kravspesifikasjoner, Analyse og design
Datamodellering og database-design
Prosjektstyring
Programmering i VB og SQL query

Applikasjonstyper

Metis/Troux Architect (Enterprise Architecture modelling)
ARIS  Prosessmodellering
MS Visio

MS Access
MS SharePoint
MS Office
MS Project
Målrettet Prosjektstyring

Bransjeerfaring

Olje og Gass, Offshore,

Software-leverandører,
Offentlig (Norge og USA),
 Finans (banker,  forsikring), 
 IT-driftsleverandører.

Karriereforløp

2002 -   : Snorres Modellbyrå


2005-2008 ErgoGroup

prosjekter
 • Kravspesifikasjon innen Application Management for Configuration Management DataBase (CMDB)
   Arkitekt og designer
   2007-08
  Ansvarlig for å utarbeide bruker-kravspesifikasjon inklusive hos ErgoGroup Application Management
 • Dokumentasjon/virksomhetsmodell for å tilfredstille krav fra kredittilsynet (IKT-forskriften, CobiT/ITIL compliance)
   2006-07
  Arkitekt og modellerer på implementering av IT-arkitekturmodell i Metis/Troux Architect for kunder
 • Etablere template prosessmodeller (as-is and to-be) beste praksis for norske kommuner (Metis)

2006-08 Troux

 • Responsible for development of  new web-publisher for Metis/Troux Architect


2001-2004 Computas

prosjekter
 • Rammeverk for DoDAF (Dep. of Defence Architecture Framework)
  Varihet: 2004
  Ansvarlig for å utvikle (VB script) grensenitt for generering fra metamodell data fra Access til Metis
 • BPMN template.
  Varighet: 2004
  Deltakelse i prosjekt for utvikle metamodell for BMN template i Metis
 • ABN Amro / EDS, Amsterdam
  Varighet: 2004, 5 mnd
  Ansvarlig for workshops og implementering av Metis virksomhetsmodell i ABN Amro (bank)
  - wokshops for kartlegging av arkitektur og data import
  - tilpasning av metamodell
  - import av data fra repository database
 • Utvikling av Metismodell for web-portaler i EU forsknings-prosjekter (Voster, UEML)
  Varighet: 3 mnd, 2001
  Ansvarlig for modellering og publisering.
   

2000-2003 Institutt for Gruppedynamikk

prosjekter
 • Assistent for Teambuilding workshop for alle lærer i en norsk skole.
  Varigher: 2 dager, 2003
 • Assistent for Teambuilding workshop for COOP Norden
   Varihet 1 dag, 2002
 • Assistent for Teambuilding workshop for alle ledere i en norsk kommune
  Varighet: 2 dager 2002
 • Utvikling av konsept for omstrukturering av organisasjoner med fokus på felles mål og prosesser.
  (
  Hvordan samle organisasjonen om felles mål og gjennomføring)

  Varihet: 2001
  Medvirkende i utarbeidelse av konsept og ansvarlig for dokumentasjon

2000 - 02   : WebSoft AS / SCARABe


2001 - Post og Teletilsynet

prosjekter
 • Utvilkling av hjemmeside for Post og Teletilsynet i Norge
   2001
  Prosjektleder for utvikling og implementering av intranet og Internet site

2001 -  SAS Institute

 • Prosessmodell  for SAS Institute Norge
  Varighet: 2001
  Ansvarlig for workshops for kartlegging av prosesser og for implementering av prosessmodell for salg, leveranser, kundesupport og kundeutvikling.

2001 -  Base2Buy

 • Prosessmodell  for elektronisk handel på internett portal
  Varighet: 2000 - 2001
  Ansvarlig for workshops for kartlegging av prosesser og for implementering av prosessmodell for e-handel.

1995 - 2000   : IntraWeb AS


2001 - PostenSDS

prosjekter
 • Y2K Prosjekt

  Varighet: 1998-2000
  Prosjektleder for utvikling og implementering av IT-arkitekturmodell og web-site for Y2K prosjektet i PostenSDS

2001 - Oslo Kommune

        prosjekter
 • Y2K Prosjekt

  Varighet: 1998-2000
  Prosjektleder for utvikling og implementering av IT-arkitekturmodell og web-site for Y2K prosjektet i Oslo Kommune

1995 - 2000 Diverse Kunder og prosjekter

 • Elektroniske Prosesse og rutiner
 • Implementering av Internet og intranett for diverse kunder

  Varighet: 1995-2000
  Prosjektleder for utvikling og implementering av web-steder

 • Virksomhetsmodeller for diverse kunder med Metis
  Prosjektleder
 • Utvikling av web-modul for Metis
  Prosjektleder

1981 - 1995   : ABB Offshore Technology AS/ABB Global Engineering AS/EB Global Engineering AS, EB Comdata AS/EU Consultants AS

prosjekter
 • Europipe Development 1611 E&S Isntrumentation Project
  Varighet: 1992-1993
  IT-koordinator
 • Sleipner Condnsate Project
  Varighet: 1990-1992
  IT-koordinator for Olje og gass prosjektet
 • System for automatisk documentasjon av Simatic PLC programmer for Norsk Hydro

  Varighet: 1988-1990
  Deltok i arbeide med konsept, spesifikasjon og utvikling.

 • Grafical Report System for insturment loop productions for Norsk Hydro, Oseberg Produksjon

  Varighet: 1987-1989
  Prosjektleder og ansvarlig for konsept, spesifikasjon og utvikling av grafisk skjemasystem  generert fra database.

Kompetanser

Års erfaring NivåSist anvendt

Programmeringssprog

SQL5 Erfaren 2007
Javascript 3 Kjenskap 2006
VB Script 2 Kjenskap 2007

Databaser

MS Access10 Erfaren 2007

Værktøjer mm.

Troux Architect / Metis

- EA Modelling, Process Modelling
- Metamodelling
- Date Import (DIF)

14 Spesialist 2008
Aris Process Modelling 0,5 Kjenskap 2008
QLM 0,5 Kjenskap 2007
MS Visio 3 Erfaren 2007
MS FrontPage 5 Erfaren 2008
MS SharePoint 2 Erfaren 2008
MS SharePoint Designer 1 Erfaren 2008
MS HTML Help Workshop 1 Kjennskap 2006
MS Office 10 Meget erfaren 2008
MS Photo Draw 5 Kjennskap 2007
Testdirector 0,5 Kjenskap 2007
Mind Manager 3 Erfaren 2008

Systemudvikling

Kravspesifikasjon 15 Meget erfaren 2007
HTML 10 Erfaren 2007
XML 5 Erfaren 2006

Prosjektledelse

Teknisk prosjektledelse7 Erfaren2002

Metoder

Metis ITM 10 Spesialist 2007
Datamodellering og design 10 Meget erfaren 2007
Service-Oriented Architecture (SOA) 3 Kjenskap 2007
CobiT / ITIL 2 Kjenskap 2007
UML 2 Kjenskap 2006
Use Case Modellering 3 Erfaren 2003
Unified Process 3 Erfaren 2006

Utdannelse, kurser og sertifiseringer

Utdannelse

Kurser

2008    ARIS Process Modelling
2007    QLM
2004    VBScript
2001    Deck Officer Class 5 Pleasure Craft
1996    EPR - Elektroniske Prosesser og Rutiner – IBM
1995    METIS GDL Programming - AT&T METIS
1994    Offshore safety course: Leiro 2 del II for Platform 16/11-S
1993    METIS Enterprise Modelling - AT&T METIS
1990    Data management and retrieval system - Intergraph, England
1990    Introduction to VAX/VMS System Management, Overview of Microstation and IGDS  Intergraph, Norway 
1989    Marketing and sales course - EB Consultants A/S
1989    Communication and management, Dale Carnegie
1983    CAD Course, Electrical CAD - ComputerVision, England
1974    Norwegian Army 5 months course in radio and electronics, typewriting