Text Box: Dokumentasjon på papir
Notched Right Arrow:  
Notched Right Arrow:  
Notched Right Arrow:  
Text Box: Dokumentasjon på intranett og Arbeidsportaler på web
Notched Right Arrow:  
Text Box: Analyser og "What if’s"
Text Box: Elektronisk dokumentasjon av prosessene og alle aspekter ved virksomheten ved bruk av databaserte virksomhetsmodeller
Text Box: Prosessdiagrammer
IT Arkitektur
Virksomhets arkitektur
Kvalitetsmanual (ISO 9000)Endringsprosesser
Text Box: Grafiske virksomhetsmodeller er svært effektiv i kommunikasjonen mellom mennesker med forskjellig bakgrunn, og vil raskt skape felles virkelighetsoppfatning mellom faggrupper og avdelinger.
Modeller gjøre det "usynlige synlig" og det "komplekse forståelig". 
Text Box: "Et bilde sier mere en tusen ord".
Organisasjoner med en ledelse og medarbeidere som har en felles virkelighetsoppfatning og forståelse for disse endringene, vil raskt justere kursen og fokusere på de nye målene. 
For å få til dette må man ha en felles forståelse for hvordan virksomheten fungerer idag og hvordan den skal fungere i "morgen". 
Text Box: Utvikling av felles virkelighetsoppfatning i organisasjonen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjem