IT Arkitektur

IT arkitektur er en viktig del av virksomhetsarkitekturen.

Virksomheter investerer millioner av kr. i IKT-systemer, men vet de hvordan og hvor godt  IT systemene supporterer virksomhetens ml og resultater?  .

Vi hjelper virksomheter til forst hvordan IT systemene henger sammen og hvordan de benyttes.

Vi importerer data fra forskjellige kilder, inn i en modell som gir oversikt over all IT infrastuktur og applikasjoner med koblinger til hvilke prosesser/arbeidsoppgaver de benyttes til,.

 

Hjem