Virksomhetarkitektur

"Et bilde sier mere en tusen ord".  
Ville du sette igang med å bygge eller rehabilitere, f.eks. et forretningsbygg uten arkitekt-tegninger som viser både bygnings, elektrisk, vann, varme og ventilasjons systemene?
Hva med organisasjonsbygging? Her setter nok mange igang med byggigen, kun utstyrt med enkle skisser og tekstlige beskrivelser.
Fins det "tegninger" av hvordan organisasjonen  fungerer eller hvordan dere vil den skal fungere?

 

Det er her virksomhetarkitektur bokstavelig talt kommer inn i "bildet".

Virksomhetsarkitektur-modeller

Dagens samfunn og markeder er i kontinuerlig forandring.
Virksomheter og organisasjoner må tilpasse  seg disse forandringene. Organisasjoner med en ledelse og medarbeidere som har en felles virkelighetsoppfatning og forståelse for disse endringene, vil raskt kunne justere kursen og fokusere på de nye målene. 
For å få til dette, må man ha en felles forståelse for hvordan virksomheten fungerer idag og hvordan den skal fungere i "morgen".  
Grafiske virksomhetsmodeller er svært effektiv i kommunikasjonen mellom mennesker med forskjellig bakgrunn, og vil raskt skape felles virkelighetsoppfatning mellom faggrupper og avdelinger. (Tegninger og skjema er noe arkitekter og ingeniører alltid har benyttet når de skal løse sine oppgaver)

Med lange erfaring fra bl.a. Offshore Engienering kan SnorresModellbyrå* hjelpe deg med å oppnå en felles  virkelighetsoppfatning i organisasjonen, ved  bruk av grafiske, visuelle modeller.


Virksomhets-arkitekturen legges inn og vedlikeholdes i en virksomhetsmodell,
som også gjøres tilgjengelig for alle på intranettet.

Fra modellen kan man få ut tegninger eller generere web-sider som gjøres tilgjengelig på intranett-portalen.

Sammen med våre partnere utfører vi konsulenttjenester innen kartlegging, modellering og dokumentasjon av arbeidsprosesser, IT-arkitektur, informasjonsstrukturer og  organisasjonsstruktur.

Vi gjør det "usynlige synlig" og det "komplekse forståelig".


Vår visjon

Vi skal bistå med rådgivning, metoder og hjelpemidler til effektivisering av endringsprosessen i organisasjoner og bedrifter slik at de:

Metoder og verktøy er basert på virksomhets- og prosessmodeller, samt verktøy for å tilgjengeliggjøre informasjonen på internett/intranett.   


Nøkkelpersoner:

Snorre Fossland  (se CV  og   Referanseprosjekter )

Samarbeidspartnere:


Kontakt informasjon

Telefon
+47 900 50 234
Post adresse
          Karenslyst alle 2 ,   0278 OSLO
E-mail
snorre@fossland.net
 
Hjem