Tjenester:

Vi leverer tjenester for:

Sammen med våre samarbeidspartnere  jobber vi også  med kunder som ønsker prosessdrivere som kan bistå med følgende:

Figuren nedenfor viser organisasjonsbuilding (IfG's Organisasjonsmotor)  integret med Virksomhetsarkitektur modellering.

Klikk på figuren for å se full størrelse
Med bakgrunn i informasjon fra dagens virksomhet og analyser om framtidens utfordringer, arbeider den strategiske ledelsen i organisasjonen/prosjektet med Visjon, Mål og Strategi i organisasjonsmotoren. Resultatet legges inn i virksomhetsmodellen og det printes ut dokumentasjon, som benyttes i det videre arbeidet.
 
Administrativ ledelse, drift og arbeidsledelse benytter resultatet fra Strategisk ledelse og jobber med å redefinere Oppgaver, arbeidsprosesser og organisering. Resultatet legges inn i virksomhetsmodellen som benyttes som dokumentasjon i det videre arbeidet.
Operativ virksomhet benytter resultatet fra Adm. ledelse og arbeider med å redefinere arbeidsorganisering og oppgaveløsning. Resultatet legges inn i virksomhetsmodellen som benyttes som dokumentasjon i det videre arbeidet.
Dokumentasjonen kan tas ut på papir eller legges ut på Intranettet.
 
Modellen kan også benyttes som grunnlag for å lage en Arbeidsportal på Web, hvor medarbeiderne får hjelp og tilgang til prosedyrer og verktøy for å gjøre jobben. Deltagelsen i organisasjonsmotoren medfører også at arbeidsgruppen blir et team som kan jobbe godt sammen på den nye måten.
 
Hjem