Kunde referanseliste:

Kunde 

Eksempel:


Symfoni Software AS
Troux Architect training of Symfoni Customers in Finland and Denmark 2011-2012
 

Troux Technologies

Development of Process web publisher for Troux Architect 2008-2012
 

Rubik Solutions AS
Development of Process template in Troux Architect for Rubik customer.
2009
Development of Troux Metaverse portals for Rubik customers in Sweden and Norway
2009-2010
Troux Architect training for Rubik customers. 2009
Enterprise Architecture modeling for Rubik Customers. 2009-2010.
VCC

EDS Amsterdam
Import og generering av Enterprise Architecture Modell
2008
 

ERGO Group

Kravspesifikasjon innen Application Management for Configuration Management DataBase (CMDB) 
2007-2008

Implementering av IKT-forskriften og CobiT for kunde.
Implementere Systemarkitektur-modeller
2006-2007
 

Troux
Spesifikasjon og implementering av Webmodul for Troux Architect
2006-2008

ERGO Group

Spesifikasjon og implementering av Systemarkitektur-modeller
2005

Computas AS

Gjennomføring av Metis Workshop med diverse Computas kunder
2004

Utvikling og programmering av løsning for ekstrahering av data fra UML-model til en EA Modell (DoDAF)
2004

Spesifikasjon og implementering av Metis Template for Prosessmodellering. (BPM)
2004


Computas AS
- kunde: ABN Amro (Amsterdam)

Spesifikasjon og implementasjon av EA Modell

2004

Computas AS
Modellering og Metamodellering for Virksomhetsarkitektur-modeller
2003
 

ERGO Ephoma

Prosessmodellering

2003

Coop Norden

Teambuilding seminar i regi av IfG

2002

 

Frogn kommune

Teambuilding seminar i regi av IfG

2002

 

Computas

Virksomhetsmodell for R&D-prosjektene UEML og Voster

2002

NPT

Post og Teletilsynet

Internett-løsning

2001

SAS... The Power to Know

SAS Institute

Prosessmodellering

2001-2002

 

 

Base2Buy

Prosess modellering og web-programmering

2000-2001


NCR METIS Solutions
Web modul for Metis 2.2
1999-2000

EPR - Gomdalsvekst

XML-basert løsning for elektroniske prosesser og rutiner.

Utprøving av anvendelsesområdene: Pleie & Omsorg,  Bygg & Anlegg

1999-2000

Posten SDS

År 2000 prosjektweb og Metis IT arkitekturmodell med funksjoner for prosjekt oppfølging og rapportering.


Oslo Kommune
År 2000 prosjektweb og Metis IT arkitekturmodell  med funksjoner for prosjekt oppfølging og rapportering.


Forsvarets Tele og Datatjeneste
År 2000 prosjektweb med funksjoner for prosjekt oppfølging og rapportering.


Gunnar Karlsen AS
Intern Web med hovedvekt på kvalitet-systemet.
Kvalitetshåndbok tilgjengelig på webben gjennom fritekst søkemuligheter
1998


ElTele Øst
IT Arkitektur-modell bygd etter RAISA metamodell.
Web for Intranett 
1998

   

 


Posten Norge
Sentral-ledelsen IT
IT Arkitektur-modell bygd etter RAISA metamodell.
Samarbeide med BI og Universitetet i Bergen.
Web for Intranett.
1997 - 1998 


Nera TMN AS
Web for Internett
Telescada produktpresentasjon.
1997

AIS
Avanser Intranett Samarbeide
Forskningsprosjekt: 
Saga, Veritas, FAFO, Sintef, NCR METIS Slution, IntraWeb 
1997 - 1999


AF
Akademikernes Fellesorganisasjon
Web for Internett
1997


MARINTEK, Sintef
Web for Internett 
1997


Telenor Media AS
Web for Intranett 
1997


DNV - Det Norske Veritas
World Wide Course catalog 

DNV Knowledge Network
Web for Intranett 
1996/97
 


Norsk Hydro
Web-grensesnitt mot Oracle database
1996/97

 


Teleplan
Web for Internett og Intranett
1996/97


Marintek, Sintef
Web presentasjon
Maritim IT Drift 
1996/97


NCR METIS Solutions
Web presentasjon
Drift og vedlikehold 
1996/97


Statens Vegvesen, Vegdirektoratet
Web presentasjon / Web generering fra METIS virksomhetsmodell 
1996

 


Statoil, Oillink
Web presentasjon .
1996

 

Statoil, FAROS
Web/Intranett og arbeidsprosess-modellering .
1997

 


Veidekke Energi
Web presentasjon. Everk '96
1996

 


Infotema
Web presentasjon
drift og vedlikehold
1996

 


Ingeniør Christen Smith AS
Web presentasjon
1996


Kvaerner Ship R3D Program
Web presentasjon
1996

 

ABB Norsk Kabel AS
Web presentasjon. Everk '96
1996

 


Nera World Web
Web Presentasjon
Drift og vedlikehold i samarbeide med Infotema Reklamebyrå AS 
1996-98


ABB Norge
Web presentasjon.
1995